VIETTEL

Chuyển sang trả sau VT
STT Gói trả sau Đăng ký
1
T100
100.000/tháng

1000 phút nội mạng 50 phút ngoại mạng

2
B100
100.000/tháng

3GB data 1000 phút nội mạng 10 phút ngoại mạng

3
B150
150.000/tháng

8GB data ► 1000 phút nội mạng ► 100 phút ngoại mạng 

4
V160
160.000/tháng

 60GB data (2G / Ngày)

 Miễn phí gọi nội mạng 20 phút / cuộc 

► 60 phút ngoại mạng 

5
V200
200.000/tháng

 90GB data (3G / Ngày)

 Miễn phí gọi nội mạng 20 phút / cuộc 

► 100 phút ngoại mạng 

6
V250
250.000/tháng

 120GB data (4G / Ngày)

 Miễn phí gọi nội mạng 30 phút / cuộc 

► 150 phút ngoại mạng 

7
V300
300.000/tháng

 150GB data (5G / Ngày)

 Miễn phí gọi nội mạng 60 phút / cuộc 

► 200 phút ngoại mạng 

8
B200
200.000/tháng

 15GB data  Miễn phí gọi nội mạng 30 phút / cuộc  + 150 SMS nội mạng

► 150 phút ngoại mạng 

9
B250
250.000/tháng

 20GB data  Miễn phí gọi nội mạng 60 phút / cuộc  + 200 SMS 

► 200 phút ngoại mạng 

10
B300
300.000/tháng

 25GB data  Miễn phí gọi nội mạng 60 phút / cuộc  + 250 SMS 

► 250 phút ngoại mạng 

11
B350
350.000/tháng

 30GB data  Miễn phí gọi nội mạng 60 phút / cuộc  + 300 SMS 

► 300 phút ngoại mạng 

12
B400
400.000/tháng

 35GB data  Miễn phí gọi nội mạng 60 phút / cuộc  + 350 SMS 

► 350 phút ngoại mạng 

13
B500
500.000/tháng

 45GB data  Miễn phí gọi nội mạng 60 phút / cuộc  + 400 SMS 

► 500 phút ngoại mạng 

14
B700
700.000/tháng

 60GB data  Miễn phí gọi nội mạng 60 phút / cuộc  + 700 SMS 

► 700 phút ngoại mạng 

15
B1000
1.000.000/tháng

 90GB data  Miễn phí gọi nội mạng 60 phút / cuộc  + 1000 SMS 

► 1000 phút ngoại mạng 

16
B2000
2.000.000/tháng

 120GB data  Miễn phí gọi nội mạng 60 phút / cuộc  + 2000 SMS 

► 2000 phút ngoại mạng