VIETTEL

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ VIETTEL PAY MIỄN PHÍ
Mặt trước CMND
Mặt Sau CMND