VIETTEL

GÓI DI DỘNG VIETTEL
STT Gói Khuyến mãi Đăng ký
1

V120Z

Cước: 90.000

heart4G/ngày  (120G/Tháng)

  1. Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút.
  2. Ngoại mạng: Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng Viettel/ 30 ngày
  3. Khu vực áp dụng sử dụng gói: TP Hồ chí Minh, Cần thơ, Đà Nẵng.

Quý khách đăng nhập có nhiều gói khuyến mãi hơn
2

ST70K

Cước: 70.000

15Gb / 30 Ngày ( Mỗi ngày sử dụng 500Mb data)  + Free data xem ứng dụng TikTok


Quý khách đăng nhập có nhiều gói khuyến mãi hơn
3

ST90K

Cước: 90.000

30Gb / 30 Ngày ( Mỗi ngày sử dụng1Gb data)  + Free data xem ứng dụng TikTok


Quý khách đăng nhập có nhiều gói khuyến mãi hơn
4

ST120K

Cước: 120.000

60Gb data/ 30 ngày ( Mỗi ngày sử dụng 2Gb data) + Miễn phí lưu trữ 25GB dữ liệu trên LifeBox + Miễn phí xem phim trên ứng dụng Viettel TV


Quý khách đăng nhập có nhiều gói khuyến mãi hơn
5

ST150K

Cước: 150.000

90Gb data/ 30 ngày ( Mỗi ngày sử dụng 3Gb data) + Miễn phí lưu trữ 25GB dữ liệu trên LifeBox + Miễn phí xem phim trên ứng dụng Viettel TV


Quý khách đăng nhập có nhiều gói khuyến mãi hơn
6

ST70

Cước: 70.000

30Gb / 30 Ngày ( Mỗi ngày sử dụng 1Gb data) 


Quý khách đăng nhập có nhiều gói khuyến mãi hơn
7

ST120

Cước: 120.000

28Gb data / 28 Ngày (Hết 28Gb dừng truy cập mạng)


Quý khách đăng nhập có nhiều gói khuyến mãi hơn
8

EST120

Cước: 120.000

28Gb Data / 28 Ngày (Hết 28Gb dừng truy cập mạng) + Free data xem và chơi Liên Quân


Quý khách đăng nhập có nhiều gói khuyến mãi hơn
9

UMAX50

Cước: 50.000

Dành cho Sim trả trước + trả sau

► 5Gb/ 30 Ngày ( Hết 5Gb sử dụng tốc độ 3Mbps) 


Quý khách đăng nhập có nhiều gói khuyến mãi hơn
10

MIMAXSV

Cước: 50.000

Dành cho Sim trả trước + trả sau

► 5Gb/ 30 Ngày (Hết tốc độ cao sử dụng tốc độ thường) 


Quý khách đăng nhập có nhiều gói khuyến mãi hơn
11

MIMAX70

Cước: 70.000

Dành cho Sim trả trước + trả sau

► 3Gb/ 30 Ngày (Hết tốc độ cao sử dụng tốc độ thường) 


Quý khách đăng nhập có nhiều gói khuyến mãi hơn
12

MIMAX90

Cước: 90.000

Dành cho Sim trả trước + trả sau

► 5Gb/ 30 Ngày (Hết tốc độ cao sử dụng tốc độ thường) 


Quý khách đăng nhập có nhiều gói khuyến mãi hơn
13

MIMAX125

Cước: 125.000

Dành cho Sim trả trước + trả sau

► 8Gb/ 30 Ngày (Hết tốc độ cao sử dụng tốc độ thường) 


Quý khách đăng nhập có nhiều gói khuyến mãi hơn
14

MIMAX200

Cước: 200.000

Dành cho Sim trả trước + trả sau

► 15Gb/ 30 Ngày (Hết tốc độ cao sử dụng tốc độ thường) 


Quý khách đăng nhập có nhiều gói khuyến mãi hơn
15

UMAX300

Cước: 300.000

Dành cho Sim trả trước + trả sau

► 30Gb/ 30 Ngày ( Hết 30Gb tốc độ cao sử dụng tốc độ 3Mbps) 


Quý khách đăng nhập có nhiều gói khuyến mãi hơn
16

V50C

Cước: 50.000

3Gb data tốc độ cao .

[Miễn phí 10 phút đầu tiên/ cuộc nội mạng, (tối đa 1000 phút)]/ 30 Ngày 


Quý khách đăng nhập có nhiều gói khuyến mãi hơn
17

V70C

Cước: 70.000

 15GB (500Mb/ngày)

[Miễn phí 10 phút đầu tiên/ cuộc nội mạng, (tối đa 1000 phút)]/ 30 Ngày 


Quý khách đăng nhập có nhiều gói khuyến mãi hơn
18

V90C

Cước: 90.000

30GB (1Gb/ngày)

[Miễn phí 20 phút đầu tiên/ cuộc nội mạng( Tối đa 1000 phút), 20 phút ngoại mạng]/ 30 Ngày

Free data xem TikTok


Quý khách đăng nhập có nhiều gói khuyến mãi hơn
19

V120C

Cước: 120.000

60GB (2Gb/ngày)

[Miễn phí 20 phút đầu tiên/ cuộc nội mạng( Tối đa 1000 phút), 50 phút ngoại mạng]/ 30 Ngày

Free data xem TikTok


Quý khách đăng nhập có nhiều gói khuyến mãi hơn
20

V150C

Cước: 150.000

90GB (3Gb/ngày)

Miễn phí 20 phút đầu tiên/ cuộc nội mạng( Tối đa 1000 phút), 50 phút ngoại mạng]/ 30 Ngày

Free Data xem phim Viettel TV

Free 25Gb dữ liệu trên LifeBox


Quý khách đăng nhập có nhiều gói khuyến mãi hơn
21

V200C

Cước: 200.000

120GB (4Gb/ngày)

[Miễn phí 20 phút đầu tiên/ cuộc nội mạng( Tối đa 1000 phút), 100 phút ngoại mạng]/ 30 Ngày

Free Data xem phim Viettel TV

Free 25Gb dữ liệu trên LifeBox


Quý khách đăng nhập có nhiều gói khuyến mãi hơn
22

V70X

Cước: 70.000

[500MB/ngày + Miễn phí 10 phút đầu tiên/ cuộc nội mạng] /30 Ngày


Quý khách đăng nhập có nhiều gói khuyến mãi hơn
23

V90X

Cước: 90.000

[1GB/ngày + Miễn phí 20 phút đầu tiên/ cuộc nội mạng ] /30 Ngày

Miễn phí 20 phút ngoại mạng


Quý khách đăng nhập có nhiều gói khuyến mãi hơn
24

V120X

Cước: 120.000

[1GB/ngày + Miễn phí 20 phút đầu tiên/ cuộc nội mạng ] /30 Ngày

Miễn phí 50 phút ngoại mạng


Quý khách đăng nhập có nhiều gói khuyến mãi hơn
25

V150X

Cước: 150.000

[ 1,5 GB/ngày + Miễn phí 20 phút đầu tiên/ cuộc nội mạng ] /30 Ngày

Miễn phí 50 phút ngoại mạng


Quý khách đăng nhập có nhiều gói khuyến mãi hơn
26

V200X

Cước: 200.000

[2GB/ngày + Miễn phí 20 phút đầu tiên/ cuộc nội mạng] /30 Ngày

Miễn phí 200 phút ngoại mạng


Quý khách đăng nhập có nhiều gói khuyến mãi hơn
27

V120

Cước: 120.000

►60G/30 ngày : [2GB/ngày + Miễn phí 20 phút đầu tiên/ cuộc nội mạng] /30 Ngày

50 Phút ngoại mạng


Quý khách đăng nhập có nhiều gói khuyến mãi hơn
28

3V120

Cước: 360.000

►180G/90 ngày : [2GB/ngày + Miễn phí 20 phút đầu tiên/ cuộc nội mạng] /90 Ngày

150 Phút ngoại mạng/90 ngày


Quý khách đăng nhập có nhiều gói khuyến mãi hơn
29

F70

Cước: 70.000

►3G/30 ngày : [Miễn phí gọi nội mạng < 10 phút/ cuộc nội mạng] 

20 Phút ngoại mạng


Quý khách đăng nhập có nhiều gói khuyến mãi hơn
30

F90

Cước: 90.000

►5G/30 ngày : [Miễn phí gọi nội mạng < 10 phút/ cuộc nội mạng + 250sms

20 Phút ngoại mạng


Quý khách đăng nhập có nhiều gói khuyến mãi hơn
31

F90U

Cước: 90.000

5Gb data / 30 ngày ( Hết 5G sử dụng tốc độ thường)

Gọi miễn phí nội mạng (<10 phút/cuộc + 250 SMS)

20 phút ngoại mạng


Quý khách đăng nhập có nhiều gói khuyến mãi hơn
32

F120

Cước: 120.000

►7Gb data / 30 ngày

Gọi miễn phí nội mạng (<10 phút/cuộc)

40 phút ngoại mạng


Quý khách đăng nhập có nhiều gói khuyến mãi hơn
33

F120U

Cước: 120.000

►7Gb data / 30 ngày ( Hết 7G sử dụng tốc độ thường)

Gọi miễn phí nội mạng (<10 phút/cuộc)

40 phút ngoại mạng


Quý khách đăng nhập có nhiều gói khuyến mãi hơn
34

D500T

Cước: 500.000

GÓI CƯỚC 1 NĂM

 60GB(5GB/ tháng/12 tháng) với mức giá chỉ 500.000đ/năm

- 5GB/ tháng 

- Thời gian sử dụng:12 tháng

- Sau khi hết lưu lượng: Miễn phí truy cập tốc độ thường


Quý khách đăng nhập có nhiều gói khuyến mãi hơn
35

D500

Cước: 500.000

GÓI CƯỚC 1 NĂM :  Áp dụng cho sim Dcom

 60GB(5GB/ tháng/12 tháng) với mức giá chỉ 500.000đ/năm

- 5GB/ tháng 

- Thời gian sử dụng:12 tháng

- Sau khi hết lưu lượng: Miễn phí truy cập tốc độ thường


Quý khách đăng nhập có nhiều gói khuyến mãi hơn
36

D500U

Cước: 500.000

GÓI CƯỚC 1 NĂM :  Áp dụng cho sim Dcom

 48GB(8GB/ tháng/6 tháng) với mức giá chỉ 500.000đ/ 6 tháng

- 8GB/ tháng 

- Thời gian sử dụng: 6 tháng

- Sau khi hết lưu lượng: Miễn phí truy cập tốc độ  1Mbps/s


Quý khách đăng nhập có nhiều gói khuyến mãi hơn