VIETTEL

NET1PLUS
185.000/tháng

40Mbps Áp dụng tại ngoại thành Hà Nội và TP.HCM

VIETTELTV (có STB)
54.000/tháng

+150 Kênh | Áp dụng tại Hà Nội và Tp.HCM

TV360APP-NET1PLUS
175.000/tháng

40 Mbps | Áp dụng tại 61 tỉnh trừ Hà Nội và Tp.HCM

NET1PLUS
165.000/tháng

40 Mbps | Áp dụng 61 tỉnh thành Trừ Hà Nội và Tp.HCM

VIETTELTV (có STB)
64.000/tháng

+150 Kênh | Áp dụng tại 61 tỉnh trừ Hà Nội và Tp.HCM

TV360APP-NET1PLUS
195.000/tháng

40 Mbps | Áp dụng tại ngoại thành Hà Nội và Tp.HCM

TV360 BOX
54.000/tháng

+140 Kênh | Áp dụng tại 61 tỉnh trừ Hà Nội và Tp.HCM

TV360APP-SUPERNET2
270.000/tháng

120 Mbps | Áp dụng ngoại thành Hà Nội và Tp.HCM

Net2Plus
200.000/tháng

80 Mbps | Áp dụng ngoại thành Hà Nội và TP.HCM

TV360 BOX
44.000/tháng

+140 Kênh | Áp dụng tại Hà Nội và Tp.HCM