VIETTEL

Internet Đơn lẻ

NET1PLUS
185.000/tháng

40Mbps Áp dụng tại ngoại thành Hà Nội và TP.HCM

NET1PLUS
165.000/tháng

40 Mbps | Áp dụng 61 tỉnh thành Trừ Hà Nội và Tp.HCM

Net2Plus
200.000/tháng

80 Mbps | Áp dụng ngoại thành Hà Nội và TP.HCM

Net2Plus
220.000/tháng

80 Mbps | Áp dụng nội thành Hà Nội và Tp.HCM

Supernet1
265.000/tháng

100 Mbps | Áp dụng tại nội thành Hà Nội và Tp.HCM

Net2Plus
180.000/tháng

80 Mbps | Áp dụng 61 tỉnh trừ Hà Nội và Tp.HCM

Supernet1
245.000/tháng

100 Mbps | Áp dụng tại ngoại thành Hà Nội và Tp.HCM

Supernet2
245.000/tháng

120 Mbps | Áp dụng tại 61 tỉnh trừ Hà Nội và Tp.HCM

Supernet2
260.000/tháng

120 Mbps | Áp dụng tại ngoại thành Hà Nội và Tp.HCM

Supernet2
280.000/tháng

120 Mbps | Áp dụng tại Nội thành Hà Nội và Tp.HCM