VIETTEL

Dịch vụ truyền Hình

VIETTELTV (có STB)
54.000/tháng

+150 Kênh | Áp dụng tại Hà Nội và Tp.HCM

VIETTELTV (có STB)
64.000/tháng

+150 Kênh | Áp dụng tại 61 tỉnh trừ Hà Nội và Tp.HCM

TV360 BOX
54.000/tháng

+140 Kênh | Áp dụng tại 61 tỉnh trừ Hà Nội và Tp.HCM

TV360 BOX
44.000/tháng

+140 Kênh | Áp dụng tại Hà Nội và Tp.HCM